Badvattenkvalitet - tillsyn - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Badvattenkvalitet - tillsyn

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-09-01

Senast uppdaterad: 2016-09-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Till Badvattenkvalitet - tillsyn

Kontakta kommunekolog Kjell Eklund för eventuella frågor. 


Om tjänsten

Miljöenheten har tillsynsansvaret för badvattnets kvalitet vid Sala och Heby kommuners strandbad.

I Sala kommun ansvarar miljöenheten för tillsyn och provtagning på de stora baden var fjortonde dag och de mindre var fjärde vecka. Detta sker under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti.

Förutom provtagning i de kommunala baden tar miljöenheten ibland även prover vid badplatser som inte är kommunala. Detta sker främst vid sommarperioder med ovanligt varma temperaturer.

Tillsyn och provtagningen sker i enlighet med miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och EU:s badvattendirektiv. Prover tas för analys av dels bakterier men även av näringsämnen med mera.

Miljöenheten mäter också vattentemperaturen och kollar om det ligger föroreningar eller alger på vattenytan. Proverna skickas för analys till ett ackrediterat laboratorium. Det är främst mängden bakterier i vattnet som avgör om det är lämpligt att bada eller inte.


Redovisning av provtagning (senaste badsäsong)

Avrådan från bad: Viggsjöbadet på grund av algblomning 

Viggsjöbadet – Algblomning med start slutet av juni, kraftigt vid provtagningen 2016-07-20. Avrådan från att bada gäller därefter.

 

Senaste bedömning 2016-08-16

Badplats

Kvalitet

Stävrebadet

Tjänligt

Paradisbadet 

Tjänligt

Viggsjöbadet

Tjänligt/Algblomning

Hällsjöbadet

Tjänligt

Hillingenbadet

Tjänligt

Silvköparen Camping

Tjänligt

Skugganbadet

Tjänligt

Måns-Olsbadet

Tjänligt med anmärkning


Kvalitetsbedömning

Tjänligt - Tjänligt med anmärkning - Otjänligt
 

  • Tjänligt är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det är låga bakteriehalter och det går utmärkt att bada.

  • Tjänligt med anmärkning, halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om man inte anser att det innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Bedömningen är mer en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att eventuell föroreningskälla upptäcks och åtgärdas.
  • Otjänligt, innebär höga halter av indikatorbakterierna och det är lämpligt att avstå från bad när vattnet är otjänligt till dess att resultaten är tjänliga igen. Orsaken till de höga halterna ska undersökas och källan åtgärdas om det är möjligt. Om ett bad får flera otjänliga prov i följd, brukar Miljö- och hälsoskyddskontoret stänga badet. Även kraftig algblomning ger bedömningen otjänligt för bad.

Om algblomning

Om du ser gul/gröna skikt i vattnet eller att det ser "trådigt" ut i vattnet kan det tyda på att det finns extra mycket alger i vattnet. Ofta är algmassan giftig. Du bör därför undvika att bada under tiden som blomningen pågår.

Upptäcker du algblomning kan du kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.

Höga vattentemperaturer och mycket näring gynnar algerna. Om det blåser omblandas vattnet och gör att nya näringsämnen blir tillgängliga för algerna som framför allt lever nära vattenytan. Om en blåsig period följs av en lugn och varm period samlas alger på ytan. När dessa algsamlingar driver in mot stränderna kan situationen bli besvärlig eftersom det ofta är där badande, och då främst barn, uppehåller sig.

Det är vanligen blågröna alger som ställer till besvär, eftersom de kan vara giftiga. De avfallsprodukter som algen avger när den lever innehåller giftet men även bland döda alger kan giftet finnas kvar en tid innan det brutits ner.

Vid kraftig algblomning är det bra att tänka på följande:

  • Låt inte barn bada 
  • Låt inte hundar dricka av vattnet 
  • Undvik det mest alginblandade vattnet, men vi rekommenderar att du inte badar alls. Även i klarare områden utanför algmassan kan ämnen som utsöndras från algerna finnas löst i vattnet.