StartAvlopp, enskilt - Anmälan och ansökan
Självservice

Avlopp, enskilt - Anmälan och ansökan

Publicerad 2021-05-19
Uppdaterad 2021-11-22 08:44
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt renas lokalt så att utsläppet inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid nyinrättande eller förändring av avloppsanläggning ska en anmälan/ansökan skickas in till Miljöenheten.

Från ett hushåll består avloppsvattnet av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt vatten från toaletter (WC-vatten). Det finns fler olika metoder för att rena avloppsvatten. På webbplatsen avloppsguiden.se finns saklig och aktuell information om systemlösningar, teknik, lagar och regler. Där finns också tips på hur du kan gå tillväga för att planera inrättandet av en avloppsanläggning samt om hur du sluter avtal med en eventuell entreprenör.

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan bör du ha läst igenom informationsbladen "Vem gör vad vid enskilt avlopp" samt
"Uppgifter som behövs på en situationsplan" som finns under rubriken "Läs mer". En situationsplan ska skickas in tillsammans med din ansökan (behövs ej vid anmälan om förbränningstoalett). Hör gärna av dig till oss vid frågor. 

Bra att veta

Observera att: 

  • Arbetet ska dokumenteras. Kontrollplan och bilder ska skickas in till oss när arbetet är utfört.
  • Handläggningstiden för ditt ärende kan vid hög belastning bli cirka 6-10 veckor. 
  • Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett tillstånd. 

 

Villkor

Fastighetsägare i Sala och/eller Heby kommun.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade länkar

Relaterade tjänster