StartPlats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan
Självservice

Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan

Publicerad 2018-12-19
Uppdaterad 2019-08-20 12:05
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att plats skall kunna erbjudas önskat datum skall anmälan ha inkommit senast fyra månader innan. 

Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna vara överens om och skriva under anmälan. Vårdnadshavare anger i anmälan när och var plats önskas. Anmälan kommer att bekräftas skriftligt.

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna.

I kommunens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ingår:

 • Förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år i form av förskola enligt förskolans läroplan och pedagogisk omsorg (familjedaghem).
 • Allmän förskola för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år, till och med vårterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar 525 timmar om året under skolans läsårstider (15 tim./vecka) och är avgiftsfri. De barn som redan har plats i förskoleverksamhet med minst 525 tim./år får behovet av allmän förskola tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats.
 • Öppen förskola som är avgiftsfri och där inskrivning inte behövs.
 • Skolbarnsomsorg (fritidshem) bedrivs för barn från och med 1 augusti det år barnet blir sex år, till 30 juni det år det blir tretton år.

Tillsyn på obekväm arbetstid

På Emmylunds förskola finns omsorgsverksamhet till kl 21.30 på vardagar. Ansökan sker på samma sätt som till övrig förskoleverksamhet. Det finns även nattomsorg mellan vardagar, se länk nedan.

Villkor

För alla barn som är skrivna i kommunen till 30 juni det år de fyller tretton år.

Avgifter 2019

Förskola och familjedaghem

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten (max. 1425 kr)
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten (max. 950 kr)
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten (max. 475 kr)
 • Barn 4: ingen avgift.

Allmän förskola, utöver den avgiftsfria tiden

 • Barn 1: 2,5 procent av inkomsten (max 1187 kr)
 • Barn 2: 1,5 procent av inkomsten (max 712 kr)
 • Barn 3: ingen avgift
 • Barn 4: ingen avgift.

Skolbarnsomsorg (fritids)

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten (max. 950 kr)
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten (max. 475 kr)
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten (max. 475 kr)
 • Barn 4: ingen avgift.
För barn som enligt skollagen är i behov av särskilt stöd, betalas enligt ovanstående fritidshemsavgift för den tid som överstiger den enligt lagen avgiftsbefriade tiden bortsett från barn 3, som är helt avgiftsbefriat.