StartInkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan
Självservice

Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2019-10-10 08:37
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten.

En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgifter. Avgiften baseras på hushållets inkomster före skatt. För att kommunen ska kunna ta ut en korrekt avgift behöver vi ett korrekt avgiftsunderlag från dig.

Fakturan skickas till en av vårdnadshavarna.

Delad faktura: Önskas delad faktura eller finns andra önskemål, kontakta handläggare på barn- och utbildning.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Hur stor avgiften blir för din familj beror på vilka inkomster ni har, hur många barn ni har och vilken form av verksamhet det gäller.

Uppgifter om inkomstförändring ska lämnas omedelbart eller efter anmodan. Förändring av avgiften sker månaden efter det att uppgifter om nya inkomstuppgifter inkommit till skolförvaltningen. Om inkomstuppgifter inte lämnas, tillämpas den högsta avgiftsklassen i maxtaxan, så länge inte inkomstbesked lämnats som visar att en lägre avgift skall betalas.