StartSjälvserviceSchoolSoft - Inloggning
Självservice

SchoolSoft - Inloggning

Publicerad 2017-11-08
Uppdaterad 2018-02-14 15:30
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om tjänsten

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med bank-id, e-legitimation, mobilt bank-id eller e-medborgarkonto via inloggningslänken ovan.

Personal och elever

Är du kommunanställd eller elev och uppkopplad mot vårt nätverk fyller du i samma användarnamn och lösenord som du har till datorn. 

Om du har inloggningsproblem eller frågor kring SchoolSoft

Vänd dig till SchoolSoftansvarig på din eller ditt barns förskola/skola. 

Info

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. 

I SchoolSoft kan vårdnadshavare frånvaroanmäla och lägga in schema för barnet på förskolan och fritids samt se närvarorapporteringen från skolan. I SchoolSoft finns också planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, ämnes-/kursmatriser, IUP:er mm. Här finns också en verksamhetslogg där pedagogerna kan lägga ut text och bilder från verksamheten på skolan/förskolan/fritids. 

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Villkor

För att använda SchoolSoft måste du vara vårdnadshavare, elev eller personal inom Barn och Utbildning i Sala kommun.