StartAutogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan
Självservice

Autogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan

Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2018-01-24 10:43
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Obligatoriska uppgifter att ange i blanketten är personnummer på kontohavaren, vilken bank som kontot finns i, clearingnummer samt kontonummer. 

Blanketten består av 2 sidor där den första sidan tillhör betalaren. Skicka endast in den sida som tillhör betalningsmottagaren.

Om tjänsten

Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen.

Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektroniskt som e-faktura i din internetbank.

Betalaren (kontoinnehavaren) förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodag. Se även villkoren för autogiro angivna på blanketten.

Villkor

Privatpersoner.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för anslutning till autogiro.