StartMedgivande till autogiro - Anmälan
Självservice

Medgivande till autogiro - Anmälan

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2019-08-20 13:44
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Betalningsmottagare är Sala kommun, org nr 212000-2098, bankgiro 985-1155.

Obligatoriska uppgifter att ange i formuläret är personnummer på kontohavaren, vilken bank som kontot finns i, clearingnummer samt kontonummer. 

OBS! I det fall kontohavaren är annan person än den som fakturan är utställd till (kunden) måste även personnummer för denne anges i rutan ’Meddelande till fakturautställaren’.

Om tjänsten

Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen.

Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektroniskt som e-faktura i din internetbank. Denna blankett används för vård/omsorg/hyror/övrigt.

Betalaren (kontoinnehavaren) förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodag. Se även villkoren för autogiro angivna på blanketten.

Betalningsmottagare är Sala kommun, org nr 212000-2098, bankgiro 985-1155.

Villkor

Privatpersoner

Avgifter

Sala kommun tar inte ut någon avgift för denna tjänst.

Relaterade kategorier