StartSkolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om
Självservice

Skolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om

Publicerad 2018-01-08
Uppdaterad 2019-09-13 14:39
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång.

  • Ni kan ansöka om att ert barn ska börja förskoleklass vid fem års ålder.
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få börja årskurs 1 vid sex års ålder (grundskola eller grundsärskola).
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få fullgöra skolplikt från sju års ålder. Skolstarten sker då ett år senare, i förskoleklass eller grundsärskola.

Ange på blankettens baksida eller i bilaga de skäl ni/du vill åberopa för ansökan. Ansökan ska inlämnas senast den 31 januari inför höstterminen.

Relaterade kategorier