StartArrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning
Självservice

Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

Publicerad 2017-03-20
Uppdaterad 2018-02-20 09:29
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Skicka din redovisning till Kultur & Fritid, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. Redovisningen ska ha inkommit senast 3 veckor efter avslutat arrangemang/projekt.

Om tjänsten

Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

Villkor

Stöd för kostnader utgår i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet eller i kontanter mot inlämning av kvitto upp till beslutat belopp.