StartKulturaktör - Anmälan
Självservice

Kulturaktör - Anmälan

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2019-03-04 16:16
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Anmälan

Alla personuppgifter som lämnas kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen.

Villkor

Ideella och ekonomiska föreningar, företag och du som enskilt bedriver verksamhet inom kulturområdet.

Avgifter

Registreringen är kostnadsfri.