StartBlomlådor som trafikhinder - [Upphört]
Självservice

Blomlådor som trafikhinder - [Upphört]

Publicerad 2017-04-22
Uppdaterad 2019-07-25 13:42
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder), så kallade Flexibumps. 

Om tjänsten

Tjänsten för att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator har upphört och har ersatts med möjligheten att ansöka om så kallade Flexibumps. Flexibumps är mobila farthinder i form av gummigupp som fästs i asfalten. Flexibumps är mer effektiva för sänkta hastigheter än blomlådor och mindre utsatta för de problem som blomlådorna lidit av (påkörning, flyttning, slalomkörning etc.). Förändringen Detta innebär att tidigare givna tillstånd för blomlådor inte kommer att förnyas.

Villkor

Boende i bostadsområde där husen ansluter ut mot gata.

Relaterade kategorier