StartBidrag, inackordering, gymnasial utbildning - Ansökan
Självservice

Bidrag, inackordering, gymnasial utbildning - Ansökan

Publicerad 2017-01-20
Uppdaterad 2019-08-20 12:14
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Enligt skollagen ska hemkommunen utbetala inackorderingsbidrag till studerande vid gymnasieskola eller gymnasiesärskola i annan kommun. Bidraget utbetalas till dig som behöver inackordering på grund av lång resväg.

OBS! Beslut sänds i normalfallet med e-post till den adress som anges i ansökan under rubriken Elevens personuppgifter. Ange alltså gärna vårdnadshavares adress, så att e-posten kommer till rätt person.

Villkor

Elev som går i annan kommuns gymnasieskola/gymnasiesärskola och har blivit antagen "i första hand".

Inackorderingsbidrag utbetalas som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För elev i fristående skola ansöker man inte hos kommunen, utan hos CSN, som handlägger inackorderingsbidrag för dessa elever.

Avgifter

Det är gratis att ansöka om inackorderingsbidrag.