StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTillfälligt parkeringsförbud på Trädgårdsgatan, Bergsmansgatan och Aguéligatan
Trafikmeddelande

Tillfälligt parkeringsförbud på Trädgårdsgatan, Bergsmansgatan och Aguéligatan

Publicerad 2019-01-30
Uppdaterad 2019-01-31 08:21
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommun kommer att ta bort snövallar på Trädgårdsgatan, Bergsmansgatan och Aguéligatan under perioden 30 januari - 1 februari. Därför får inte bilar parkera på dessa gator under denna period. Förbudet fortsätter att gälla för Bergmansgatan och Aguéligatan till och med 1 april.

Gäller

Från och med: 2019-01-30 00:00
Till och med: 2019-04-01 00:00

Påverkan

För att Sala kommun ska ha möjlighet att snöröja och halkbekämpa utan att riskera att köra på parkerade fordon kommer parkeringsförbudet på Bergsmansgatan och Agueliégatan att gälla fram till 1 april. På Trädgårdsgatan kommer det från och med 2 februari och tillsvidare att vara tillåtet att parkera 9-19, (9-13), övrig tid parkering förbjuden.

Utförare

Sala kommun

Läs mer

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör, 0224-74 75 66, tord.lillja@sala.se