Servicemeddelande

Trädbeskärning, Vasagatan

Publicerad 2019-04-05
Uppdaterad 2019-04-05 06:50
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Begränsad framkomlighet på del av Vasagatan.

Under vecka 14 har framkomligheten på Vasagatan varit begränsad på grund av trädbeskärning. Detta arbete kommer att fortsätta in på vecka 15 och beräknas vara färdigt senast onsdag 10 April. 

Kontakt

Sebastian Hedman
0224-747562 sebastian.hedman@sala.se