Servicemeddelande

Bevattnings­förbudet upphävt

Publicerad 2018-08-14
Uppdaterad 2018-08-16 21:12
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bevattningsförbudet som gällt för det kommunala vattnet sedan 13 juli är upphävt från och med idag kl. 15.00.

Det livsviktiga vattnet

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat, och kommunen har en skyldighet att leverera friskt dricksvatten året om.

Om än vi nu kan återgå till normal förbrukning av det kommunala dricksvattnet uppmanar vi till att alltid iaktta sparsamhet med vår gemensamma resurs, det livsviktiga vattnet!