Servicemeddelande

Isbanor vintern 2018

Publicerad 2017-12-05
Uppdaterad 2018-01-08 09:27
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
När vädret tillåter och i mån av tid spolar vi upp isbanor på tio platser i kommunen.

Kontakta enheten gata-park om du har frågor om hur det ser ut för stunden i Sala med isarna.

När vädret tillåter och i mån av tid spolar vi upp isbanor på följande platser:

  • Stadsparken
  • Ängshagens bollplan
  • Skuggans bollplan
  • Hagabergs bollplan
  • Mamre bollplan
  • Lärkbacksskolan 
  • Åkraskolan
  • Vallaskolan
  • Kungsängsgymnasiet
  • Åby skola, Saladamm

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare (tjl.), 0224-74 75 70, kristin.hedman@sala.se
Satu Bergsten, Planeringsingenjör park, 0224-74 75 05, satu.bergsten@sala.se
Marie-Anne Deleryd, Enhetschef, 0224-74 75 01, marie-anne.deleryd@sala.se