StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNy service - Mobila farthinder, Flexibumps
Servicemeddelande

Ny service - Mobila farthinder, Flexibumps

Publicerad 2017-04-21
Uppdaterad 2017-04-21 11:36
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Den tidigare tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder), så kallade Flexibumps. 

Förändringen innebär att det i fortsättningen inte kommer att beviljas några tillstånd för blomlådor på kommunens gator.

Flexibumps är ett mobilt farthinder tillverkat av gummi, som fästs i gatan och är utrustade med reflexer för god synbarhet.

Om ansökningar om Flexibumps för innevarande år blir väldigt många kan detta dock innebära svårigheter att hinna med handläggning av alla ansökningar. De ansökningar som kommer in under våren 2017 handläggs därför i mån av tid. Det är även möjligt att det inte finns tid för att göra de platsbesök och kontroller som krävs för att kunna ge ett positivt besked till dem som söker under 2017. De ansökningar som inte hinner handläggas tillfredsställande kommer att avslås med hänvisning till dessa omständigheter.

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör, 0224-74 75 66, tord.lillja@sala.se