StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNu har vi en tid med snö och ishalka framför oss
Servicemeddelande

Nu har vi en tid med snö och ishalka framför oss

Publicerad 2016-11-04
Uppdaterad 2016-11-04 10:05
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Snön är här och vintern står för dörren. Nu väntar en tid av snöskottning, snöröjning och halkbekämpning och vi vill passa på att påminna alla fastighetsägare vad som gäller när det gäller renhållning av gångbanor vintertid.

Är du osäker om "din" gångbana skall snöröjas eller användas som snöupplag, kontakta eller besök enhet gata/park, polisen eller biblioteket där det finns kartor och förteckningar över de gångbanor som skall hållas öppna vintertid.

För karta som visar trottoarer där fastighetsägaren skall sköta snöröjning, se relaterade länkar. I de fall som trottoaren har ersatts av en gång- och cykelbana ska kommunen sköta den.

 


 1. A-B-C-gator
 2. Igenplogade fastighetsinfarter
 3. Trädbeskärning över gång- och cykelbanor
 4. Snabba fakta
 1. Gång- och cykelbanor vs. Gator och vägar
 2. Väghyveln
 3. Är du småhusägare och behöver sand?

1. A-B-C-gator

Gatorna i Sala är uppdelade i tre typer: A-, B- och C-gator. Lista över A- och B-gator hittar du bland relaterade dokument, medan övriga gator är C-gator.

A-gator - inom centrum och viktigare matargator

 • För att underlätta framkomligheten för fotgängare undanskottas och upplägges is och snö i vall mot körbanan av fastighetsägaren.
 • Snövallarna bortforslas av gata/park.
 • Sandning av gångbanor utföres av fastighetsägaren.

B-gator - matargator inom bostadsområden och gator inom kedje- och radhusområden

 • Gata/park bortforslar vid behov den på gångbanorna kvarliggande snön.
 • Sandning av gångbanorna utföres av fastighetsägaren.

C-gator - bostadsgator

 • Snön får ligga kvar på gångbanorna.
 • Bortforsling sker normalt inte.
 • I de fall gångbanorna inte är snöbelagda ansvarar fastighetsägarna för sandning mot halka.

> Nästa

2. Igenplogade fastighetsinfarter

Kontakt

Marie-Anne Deleryd, Enhetschef
0224-74 75 01 marie-anne.deleryd@sala.se