Servicemeddelande

Badvattenkvalitet - mätresultat

Publicerad 2016-07-25
Uppdaterad 2016-07-25 08:52
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I Sala kommun ansvarar miljöenheten för tillsyn och provtagning på de stora baden var fjortonde dag och de mindre var fjärde vecka. Detta sker under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti.

Relaterade självservicetjänster