Kedjan förmedlar stöd, hopp och motivation

Sala kommun • Org.enhet: Beroendemottagningen Kedjan

Senast uppdaterad: 2017-03-13

Senast uppdaterad: 2017-03-13


Meddelandet skickas till beroendemottagning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

För de som har ett missbruk eller är oroliga för sitt eget eller en nära anhörigs användande av alkohol, droger eller läkemedel finns Kedjan i Sala. En kommunal verksamhet som stöttar och motiverar människor som är beredda att förändra sin situation.

Jenny Åhgren, Cilla Enlund och Mariana Kannussaari jobbar på Kedjan.

 

- Vi finns här för att stötta och motivera människor som vill förändra sitt beteende kring alkohol, droger eller läkemedel. Motivationen är allra viktigast. Om en person inte vill ändra sitt beteende så går det inte hur mycket nära och kära än vill. De allra flesta som söker hjälp hos oss har motivation i olika grad och den vill vi uppmuntra, säger Cilla Enlund, behandlare på Kedjan.
Kedjan huserar på Rådhusgatan med ingång från Rådhusets innergård. I dagsläget arbetar Kedjan med ett 40-tal klienter, en siffra som varierar.
- Vi jobbar med enskilda samtal, motivationsgrupper och anhöriggrupper. Vilket man väljer är upp till den person som söker. Oftast brukar vi börja med enskilda samtal. Därifrån får klienten själv avgöra om vi ska fortsätta med enskilda samtal eller om den vill gå med i vår motivationsgrupp som pågår under cirka 10 veckor. Vissa personer kommer hit, är härifrån ett tag för att sedan komma tillbaka igen. Därför varierar antalet personer som vi jobbar tillsammans med, säger Mariana Kannussaari, behandlare på Kedjan.

Ett ord som återkommer hela tiden är motivation. Behandlarna på Kedjan menar att det är A och O om en person ska kunna minska eller upphöra med sitt missbruk. I centrum står vad personen vill själv.
- Vi eller någon anhörig kan säga till en person att minska ner eller sluta helt med sitt användande men om personen inte själv vill så går det inte. Det måste finnas motivation. Den kan vara olika stark. När personer kommer hit så kan de uttrycka en önskan om att vilja sluta med sitt missbruk men att de inte själva vet hur de ska klara av det. Då blir vårt jobb att motivera och uppmuntra. Det gäller att finna sin inre motivation och drivkraft, säger Jenny Åhgren, behandlare på Kedjan.

Behandlarna på Kedjan önskar att de kunde arbeta mycket mer förebyggande och välkomnar personer som på något sätt oroas av sitt bruk men som kanske ännu inte fastnat i ett missbruk. Det handlar mycket om om en person själv upplever det egna drickandet som ett problem.
- Om en person kommer med en oro så kan vi diskutera utifrån den. Det kan handla om hur ofta en person dricker, hur stor mängd det handlar om och om man tappar känslan av kontroll när man dricker. Det är jättebra om vi kan jobba mer förebyggande och öka medvetandegraden och motivationen innan det har lett till ett missbruk, säger Cilla Enlund.

Förutom samtal och stöd kan Kedjan också hjälpa till med urinprovtagning och medicinering.
- Om någon av olika skäl behöver styrka drogfrihet så kan vi på uppdrag av arbetsgivare eller myndighet ta urinprov för analys. Om du är klient hos oss och får exempelvis antabus utskrivet så kan du välja att komma till oss och ta medicinen i stället för att ta den hemma. Då vill jag vara väldigt tydlig med att vi inte skriver ut någon medicin utan klienterna lämnar in sin medicin som de fått på recept och så kommer de hit när det är dags att ta medicinen, säger Mariana Kannussaari.

Kedjan har också en anhöriggrupp som träffas en gång i månaden. Det kan handla om anhöriga till personer med ett utvecklat missbruk men också om anhöriga som känner en oro kring en anhörigs användande av exempelvis alkohol eller läkemedel. I anhöriggruppen får man möjlighet att träffa andra i samma situation. Fokus ligger på hur man som anhörig har möjlighet att må bra i valen som en annan person gör. Gruppen berättar om anhöriga som vill så mycket och tror att de kan få personer att ändra sig. De lägger skuld på sig själva och ställer upp på den missbrukande.
- Det de gör är att ställa upp på missbruket. Oavsett om du är en missbrukande person eller anhörig så är det en viktig fråga man måste ställa sig själv: Vad vill jag med mitt liv? När man har besvarat den frågan så finns vi här som stöd och hjälp om man vill, säger Cilla Enlund.

 

Onsdag 15 mars anordnar Kedjan anhörigkväll. Se separat inbjudan nedan.


Följ oss på Facebook