Nyhet

Företagsklimatet allt bättre i Sala

Publicerad 2018-10-04
Uppdaterad 2018-10-11 15:34
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
​Ibland får vi höra att man inte ska skryta. Men vi tänkte ändå göra det. Lite i alla fall. För vi ser att våra företagare här i Sala kommun tycker att företagsklimatet har blivit så mycket bättre. Och vi har ju ändå bara påbörjat vårt ambitiösa och långsiktiga arbete med att skapa ett företagsklimat i toppklass!

Se och hör kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) intervjua kommunens näringslivschef, Mats Hedman, om det pågående klimatarbetet för näringslivet i kommunen.

Sala kommun klättrade 31 placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner

 – Ja, ja, jag förstår hur man kanske tänker: att men Sala ligger ju ändå bara på plats 240 på den listan, så det är väl inte så mycket att vara stolt över, säger Sala kommuns näringslivschef Mats Hedman.

 – Men det är ju just det som det är. För vi ser att väldigt många kurvor i de enkätsvar som våra företagare har gett till Svenskt Näringsliv har vänt uppåt. Väldigt mycket har blivit allt bättre och mer positivt, fortsätter Mats.

Kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) ser också de positiva kurvorna i Salas företagsklimat röra sig allt mer åt rätt håll.

 – Det är också så att ett gott företagsklimat i slutändan ger ökad välfärd och hållbar tillväxt, säger Anders Wigelsbo.

Internt på Sala kommun pågår sedan en tid en omfattande utbildningsverksamhet av alla tjänstepersoner, och även politiker, som arbetar med alla de frågor som berör kommunens näringsliv, allt ifrån tillstånd till bygglov, upphandlingar och mycket annat.

En rad tjänstepersoner och politiker har gått utbildningen ”Förenkla – Helt enkelt” Och nu deltar 140 tjänstepersoner i utbildningen ”Service och bemötande i världsklass”.

 – Och vi ser nu att det här och en rad andra satsningar som vi gör redan har gett ett positivt genomslag på de svar som Salaföretagarna har lämnat i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, säger näringslivschef Mats Hedman.

Lagarbetet i kommunen verkar vara på väg åt rätt håll. I enkätsvaren ser vi att våra kommunpolitikers attityder till företagandet blir allt mer positiva. Samma positiva tendens visar sig också när det gäller Sala kommuns tjänstepersoners attityder till företagandet.

De företagare som har svarat på enkäten tycker också att kommunens service till företagen har blivit allt bättre.

 – Det är ett resultat av medvetandet om att vi är en organisation som jobbar för deras skull. Tydlighet i det vi gör och i ärenden är väldigt viktigt. Givetvis är det också oerhört viktigt att vi håller samma linje och inte gör stora undantag, förklarar Mats Hedman.

Företagarna tycker också att kommunen tillämpning av lagar och regler har blivit mycket bättre. Även kommunens upphandlingsprocess upplevs som bättre nu än tidigare.

 – Vi håller rak och tydlig linje, vilket gör det så mycket enklare för företagarna.

Även kommunens konkurrens med de privata företagen anses nu minska.

 – Vi har starkt påbörjat en resa mot målet att vi inte ska konkurrera eller uppfattas som konkurrerande.

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens har dessutom blivit bättre, enligt undersökningen.

 – Sedan så finns det förstås fortfarande mycket för oss att jobba med där vi behöver bli så mycket bättre. Bland annat så behöver vi förbättra kommunens information till företagarna på en rad områden, säger Mats Hedman.

Mer information

Svarar på frågor gör gärna näringslivschef Mats Hedman:
mats.hedman@sala.se, 0224-74 76 01

Kommunalrådet Anders Wigelsbo svarar också gärna på frågor:
anders.wigelsbo@sala.com, 0224-74 71 00

Mer om Svenskt Näringslivs undersökning på: www.foretagsklimat.se