Nyhet

Sala kommun fortsätter växa

Publicerad 2016-08-17
Uppdaterad 2016-08-17 11:59
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommuns folkmängd har ökat med 105 personer hittills i år. Välkomna! Nu är vi 22 214 invånare.

Sala kommuns folkmängd har ökat med 105 personer under det första halvåret i år uppgår nu till 22 214 personer.

Under första halvåret föddes 111 personer som kan jämföras med 99 personer under samma period förra året. Antalet personer som avled under första halvåret i år blev 131 personer, jämfört med 112 personer samma period förra året. Antal personer som flyttade in till kommunen under första halvåret var 541 personer, vilket kan jämföras med 530 personer under första halvåret 2014. Antalet utflyttande från kommunen var 418 personer under första halvåret i jämförelse med 433 personer försa halvåret förra året.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier