DriftstörningStatus: Pågående

Bevattningsförbud

Publicerad 2019-04-29
Uppdaterad 2019-05-03 12:56
Meddelandet skickas till anders.wigelsbo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Från och med 23 april gäller bevattningsförbud i Ransta och Hedåker + förbud i hela Sala kommun att fylla privata pooler med kommunalt dricksvatten. Beslutet gäller tills vidare.

Beslut om bevattningsförbud samt förbud att fylla trädgårdspooler

Med anledning av extremt låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen förbjuds bevattning med kommunalt dricksvatten i de områden som betjänas av vattentäkterna i Hedåker samt Ransta.

Vidare förbjuds fyllning av trädgårdspooler med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Beslutet gäller tills vidare.

KOMMUNSTYRELSEN 2019-04-23
Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), Kommunalråd, 0224-74 71 00, anders.wigelsbo@sala.se
Åsa Kling, Enhetschef, 0224-74 75 61 , asa.kling@sala.se