Informationstjänst

Tillgänglighet

Publicerad 2016-10-04
Uppdaterad 2018-02-07 07:51
Meddelandet skickas till jenny.larde@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
.

Lokalförsörjningsavdelningen ansvarar för tillgängligheten i de allmänna utrymmena inne och ute tillsammans med förskolan och skolan. Anpassning som gäller det enskilda barnet eller eleven med funktionshinder ansvarar skolan för.