StartFritidshem
Informationstjänst

Fritidshem

Publicerad 2016-08-29
Uppdaterad 2019-07-25 16:27
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Fritidshem, som även kallas skolbarnsomsorg, är en verksamhet som är ett komplement till hemmet och skolan. Barn till och med 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, har rätt till fritidshemsplats.
Vi har haft problem med ansökningar som godkänns med e-legitimation. Vi har därför stängt ned tjänsten tillsvidare och kan endast ta emot ansökningar via post. Om ni har skickat in en ansökan och inte fått en bekräftelse hemskickad med post, var vänlig kontakta Anton Svendsen, anton.svendsen@sala.se eller 0224-74 80 10. 

Fritidshem

I vissa fall kan plats på fritidshem beviljas även om föräldrarna inte arbetar eller studerar, om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ansök i så fall om plats på den vanliga blanketten och ange i rutan för övriga upplysningar de särskilda skäl ni vill hänvisa till. 
En ansökan om plats på fritidshem med hänvisning till särskilda skäl prövas av rektor.

I Sala är fritidshemmen integrerade i skolans lokaler. För mer information, se de Relaterade tjänstesidorna eller kontakta Skolkansliet.

 

Relaterade kategorier