Informationstjänst

Utbildningar

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2018-11-19 16:01
Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Räddningstjänsten i Sala-Heby arbetar aktivt med att utbilda kommunernas invånare i brand och sjukvårdskunskap. Detta sker genom utbildningar, bland annat skräddarsydda utbildningar efter företagets eller organisationens behov.

De utbildar med återkommande regelbundenhet kommunens anställda i brandskydd och sjukvård. Dessutom erbjuds alla elever i årskurserna sex och åtta en brandskyddsutbildning. De utbildar om Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Brandkunskap för alla, Hemsäkerhet, m.m.  

Målet är att minst 10 % av kommunens invånare ska gå Räddningstjänstens utbildningar varje år. (Skulle det visa sig att det inte bara är Räddningstjänsten som utbildar kommunens invånare inom detta område får innehållet formuleras om.)