Informationstjänst

Utbildningar

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2018-11-19 16:01
Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Räddningstjänsten i Sala-Heby arbetar aktivt med att utbilda kommunernas invånare i brand och sjukvårdskunskap. Detta sker genom utbildningar, bland annat skräddarsydda utbildningar efter företagets eller organisationens behov.

De utbildar med återkommande regelbundenhet kommunens anställda i brandskydd och sjukvård. Dessutom erbjuds alla elever i årskurserna sex och åtta en brandskyddsutbildning. De utbildar om Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Brandkunskap för alla, Hemsäkerhet, m.m.  

Målet är att minst 10 % av kommunens invånare ska gå Räddningstjänstens utbildningar varje år. (Skulle det visa sig att det inte bara är Räddningstjänsten som utbildar kommunens invånare inom detta område får innehållet formuleras om.)

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier