Informationstjänst

Ventilation

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2019-02-22 13:40
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och kan också vara en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.

Om ventilationen inte verkar tillräcklig bör den anmälas så att den kan mätas och åtgärdas om den visar sig ligga utanför anvisade gränsvärden. Hör med din fastighetsägare.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se