Informationstjänst

Temperatur och drag

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-02-22 13:35
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Temperaturen inomhus behöver vara minst +20 °C för att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa. Vid problem med låga temperaturer eller drag i din bostad, kontakta din fastighetsägare.

Vid fortsatta problem, kontakta Bygg och miljö Sala-Heby. Om du bor i egen fastighet kan du prova kommunens energirådgivning för hjälp. 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se