Informationstjänst

Tomgångskörning

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-02-22 13:39
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut inom detaljplanelagda områden inom Sala, Ransta, Kumla, Västerfärnebo, Salbohed, Möklinta, Sätrabrunn, Hedåker, Kila och Broddbo.

Reglerna för tomgångskörning finns för att skydda människors hälsa och vår miljö.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se