Informationstjänst

Kommunens lediga tomter

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2018-05-09 14:26
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
För närvarande kan vi erbjuda ett större antal kommunala och byggklara tomter för dig som vill bygga hus och söker mark.
 • Broddbo

 • Broddbo 6:4

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får byggas.

 • Broddbo 6:54

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-06 15:37

  Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

 • Broddbo 6:55

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

 • Kumla

 • Kumla Prästgård 3:11

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:12

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:14

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:15

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:16

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Möklinta

 • Möklinta-Skräddarbo 1:37

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:39

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:43

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:44

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Ransta

 • Kumla-Västerby 14:4

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Kumla-Västerby 15:1

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-07-10 09:15

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Kumla-Västerby 15:2

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Kumla-Västerby 2:135 reserverad t o m 2018-07-23

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-07-10 08:59

  Friliggande bostadshus i max två plan. Största sammanlagda byggnadsarea inklusive uthus är 20 % av fastighetens yta. Endast källarlösa hus.

 • Kärrbäcksbo 1:8

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i en våning.

 • Saladamm

 • Åby 3:57

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

 • Salbohed

 • Sand 1:25

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan utan källare.

 • Sand 1:31

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Fastigheten är inte planlagd. Byggnation får prövas med förhandsbesked hos Sala kommuns byggenhet.

 • Sörsalbo 6:46

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sörsalbo 6:47

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sörsalbo 6:48

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätrabrunn

 • Sätra 2:13

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i kombination med småindustri och hantverk, högst två plan.

 • Sätra 2:18

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:19

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:20

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:21

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Viksberg

 • Silvergruvan 1:951

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  För närvarande kan vi erbjuda ett antal kommunala och byggklara tomter för dig som vill bygga hus och söker mark.

 • Västerfärnebo

 • Färnebo Prästgård 7:6

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Färnebo Prästgård 7:7

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2018-04-04 09:04

  Friliggande bostadshus i ett plan.