StartBygglov
Informationstjänst

Bygglov

Publicerad 2016-07-08
Uppdaterad 2016-07-08 09:43
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Innan någon typ av byggnation äger rum bör man kontrollera vilka möjliga tillstånd som kan krävas. Om man bygger utan bygglov kan konsekvenserna bli kostsamma.