StartKommun och politikPress och nyheterTillfälligt tillgänglighetsutlåtande för sala.se
Informationstjänst

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för sala.se

Publicerad 2019-01-03
Uppdaterad 2019-01-03 10:51
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för sala.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att sala.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Sidorna under ”Lediga jobb i kommunen”, eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Vi undersöker vilka andra möjligheter som finns för visning.
  • Tjänsten ”Kontakta” som finns under sidrubriken, eftersom den på grund av missbruk måste skyddas med en så kallad captcha. Vi undersöker för närvarande vilka alternativ som finns.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

  • e-post: kommun.info@sala.se
  • telefon: 0224-74 70 00.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver ha möjligheten att vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-01-03.