Informationstjänst

Ansökningstider

Publicerad 2019-08-27
Uppdaterad 2019-08-27 10:55
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.
Är du intresserad utav grund-, gymnasiala- eller yrkesutbildningar utöver de som står här?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare Eldrid Johansen och Katarina Åhlberg.
Du finner deras kontaktuppgifter under rubriken studie- och yrkesvägledning.

 

Fasadbild - Vuxnas lärande

Ny utbildningsanordnare!

Hermods 

Vuxnas lärande erbjuder nu gymnasiala studier och yrkesutbildningar på distans via Hermods. En distanskurs eller yrkesutbildning hos Hermods innebär att du läser din kurs när och där det passar dig. Allt du behöver är en dator, kurslitteratur och internet. Sen är det bara att sätta igång! Hos Hermods kan du anpassa dina studier så det passar ditt liv och dina förutsättningar.

Har du inte fått inloggnings uppgifter till Novo (elevsidan för studier på Hermods) kolla i din skräppost eller ring till Hermods studerandeservice 010-142 10 00 så hjälper dom dig.

Vård- och omsorgsutbildningen

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

 • Nästa start är januari 2020.
 • Du kan ansöka till den i slutet av september via ditt studerandekonto.                                        

Grundläggande komvux 2019

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. För övriga kurser kontakta Vuxnas lärande, Sala.

Grundläggande kursstarter under 2019

 • Start 4 mars, sista ansökningsdag 3 februari (till denna kursstart går det även att söka grundläggande samhällskunskap).
 • Start 6 maj, sista ansökningsdag 7 april.
 • Start 12 augusti, sista ansökningsdag 9 juni
 • Start 2 september, sista ansökningsdag 18 augusti
 • Start 16 september, sista ansökningsdag 18 augusti. OBS! Detta gäller endast grundläggande samhällskunskap.
 • Start 4 november, sista ansökningsdag 6 oktober

Grundläggande kursstarter under 2020

 • Start 6 januari 2020, sista ansökningsdag 1 december 2019
 • Start 2 Mars 2020, sista ansökningsdag 2 februari 2020 (till denna kursstart går det även att söka grundläggande samhällskunskap).
 • Start 4 Maj 2020, sista ansökningsdag 5 april 2020

Gymnasiala studier

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun.

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Sala (Hermods distans)

Startdatum                       Sista ansökningsdag           Introduktion till studierna (Silverlotsen, Stora Torget 9) Klockan 13,00-15,00

2019-04-08                       2019-03-10                           2019-04-01

2019-05-06                       2019-04-07                            2019-04-29

2019-06-03                       2019-05-05                            2019-05-27

2019-08-19                       2019-06-19                            2019-08-12                            

2019-09-02                       2019-08-04                            2019-08-26

2019-10-07                       2019-09-08                            2019-09-30

2019-11-04                       2019-10-06                            2019-10-28

2019-12-02                       2019-11-03                            2019-11-25

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Västerås.

Grundläggande, Gymnasial nivå FLEX

Startdatum                      Salas sista ansökningsdag

2019-05-27                      2019-03-10

2019-08-19                      2019-06-02

2019-10-28                      2019-08-11

Gymnasial nivå WEBB

Startdatum                      Salas sista ansökningsdag

2019-04-15                      2019-01-27

2019-05-27                      2019-03-10

2019-08-19                      2019-06-02

2019-10-28                      2019-08-11

2019-12-02                      2019-09-22

 

Yrkesutbildning

Ansökningstider yrkesutbildning Sala (Hermods distans)

Kursstart                           Sista ansökningsdatum       Introduktion till studierna (Silverlotsen, Stora Torget 9) Klockan 13,00-15,00

2019-04-08                       2019-03-10                             2019-04-01

2019-06-03                       2019-05-05                             2019-05-27

2019-08-19                       2019-06-19                             2019-08-12

2019-10-07                       2019-09-08                             2019-10-01

2019-12-02                       2019-11-03                             2019-11-25

Ansökningstider yrkesutbildningar via Västerås.

El, Barn & fritid, Hantverk och Hotell.

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2019-08-12                      2019-05-26

Bygg, Barn & fritid, Svets, CNC, Tåg och VVS

Kursstart                         Salas sista ansökningsdatum

2019-10-14                      2019-07-28

Tänk på att vi har egna sista ansökningsdatum då vi har en handläggningstid på ca 2 veckor mot Västerås. Så gör din ansökan i god tid samt glöm inte att ladda upp dina betyg samt skicka en kopia till vuxnaslarande@sala.se