StartAnnica Åkerblom, Tf Näringslivschef och Verksamhetsledare Grönt Kompetenscentrum Ösby
Kontaktperson

Annica Åkerblom, Tf Näringslivschef och Verksamhetsledare Grönt Kompetenscentrum Ösby

Publicerad 2017-08-29
Uppdaterad 2019-09-10 15:36
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 15, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 76 04
Fax: 0224-188 50
E-post: annica.akerblom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala