StartKent Karlsson, Enhetschef
Kontaktperson

Kent Karlsson, Enhetschef

Publicerad 2016-07-08
Uppdaterad 2016-07-08 14:35
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Bilpool, Bilvård, Containeruppställning, Elstolpar, Håll Sverige rent, Markupplåtelser, Mobilt återbruk, Skrotbilar bortforsling, Sophus, Torgplats

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 75 87
Fax: 0224-188 50
E-post: kent.karlsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala