StartSala Silvergruva AB
Kontaktobjekt

Sala Silvergruva AB

Publicerad 2016-07-09
Uppdaterad 2018-01-29 10:14
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Drottning Christinas väg, 73336 Sala

Telefon: 0224-67 72 60

Fax: 0224-188 50
E-post: jennie.hesslow@salasilvergruva.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Sala Silvergruva AB bildades 2005. Sala kommun är huvudägare med ca 80 % av aktieinnehavet och det finns dessutom ca 300 privata B-aktieägare där Länsförsäkringar Bergslagen och Sala Sparbank är de två största.Sala Silvergruva AB bedriver verksamhet inom besöksnäring med gruvvisningar, äventyrsbana, museum, logi, restaurang, konferenser, evenemang, bröllop och andra festarrangemang. 2015 omsatte S

Företaget Sala silvergruva AB

Sala Silvergruva AB bedriver verksamhet inom besöksnäring med gruvvisningar, äventyrsbana, museum, logi, restaurang, konferenser, evenemang, bröllop och andra festarrangemang.

2015 omsatte Sala Silvergruva AB ca 15 Mkr inklusive kommunalt bidrag. Antalet betalande besökare är ca 36 000 per år, varav ca 55 procent besöker oss under juni, juli och augusti. 8–10 procent är utländska besökare.

Antalet arbetade timmar motsvarar 20 heltidsanställda varav antalet fast anställda uppgår till 15 personer.

Sala Silvergruva är anslutna till det nationella projektet ”Swedish Welcome”, som en pilotanläggning i utvecklingsarbetet av ett världsunikt kvalitetssystem. Inom ramen för detta projekt har vi startat vårt miljöarbete med en uttalad miljöpolicy och prioriterade åtgärder.

Verksamhetens uppdrag är: ”att äga, förvalta och utveckla fastigheten och gruvan över och under jord. Vidare att bedriva gruvturism och ansvara för kultur- och naturmiljövård för hela området.”

Vår vision är att bli: En levande upplevelse i historien – värd en resa.

Styrelse

Se kommunens förtroendemannaregister

Sala Silvergruva AB
Org. Nr 556333-0207
Dr. Christinas Väg
733 36 SALA
Telefon: 0224-67 72 50

Relaterade tjänster