StartIndividnämnden
Kontaktobjekt

Individnämnden

Publicerad 2017-04-26
Uppdaterad 2019-01-15 16:29
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fredsgatan 23, Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Individnämnden beslutar om myndighetsutövning i individärenden.

Individnämndens sammanträden

Individnämnden sammanträder en gång i månaden. Extra sammanträden kan inkallas om så krävs i de fall beslut ej kan avvaktas. 

Individnämnden

Individnämnden har 3 ledamöter och 4 ersättare.

Ordförande: Elisabet Pettersson (C)
Vice ordförande: Elin Johansson (M)
Andre vice ordförande: Camilla Runerås (S)

Individnämnden (Förtroendemannaregister)

Register över individnämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Individnämndens ansvarsområde

Individnämnden beslutar om myndighetsutövning gällande individärenden.  Det kan till exempel handla om beslut att ansöka om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM).  Ärenden som behandlas på Individnämnden är i regel sådana som handläggare enligt lag ej har rätt att fatta beslut om.