StartJuneAnn Wincent, tf. Kommunchef
Kontaktperson

JuneAnn Wincent, tf. Kommunchef

Publicerad 2017-06-30
Uppdaterad 2019-06-20 11:18
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen är högste ansvarig för att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Adress: Kommunhuset, Stora torget 1 B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 10
Fax: 0224-188 50
E-post: juneann.wincent@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala