StartKjell Eklund, Kommunekolog
Kontaktperson

Kjell Eklund, Kommunekolog

Publicerad 2019-02-22
Uppdaterad 2019-07-24 13:25
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Naturvård, strandskydd.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 00 00
Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala