StartMiljöenheten
Kontaktobjekt

Miljöenheten

Publicerad 2017-01-19
Uppdaterad 2020-01-30 10:20
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)
Telefontider:

Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Miljöenheten har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Enhetens tjänstemän jobbar med miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, enskilda avlopp och förorenade områden.

Öppettider i Heby kommun

Heby kommun

Bemannas av personal från byggenheten: Tisdagar kl. 9-12 och 13-15
Bemannas av personal från miljöenheten: Torsdagar kl. 9-12 och 13-15

Övrig tid ber vi er ringa till kontaktcenter i Sala 0224-74 70 00

Besöksadress i Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby

Våra tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter