StartKommunstyrelsens förvaltning
Kontaktobjekt

Kommunstyrelsens förvaltning

Publicerad 2016-06-10
Uppdaterad 2018-06-26 13:51
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunen har från och med den 1 januari 2015 en ny förvaltningsorganisation med fortsatt fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift är att vara kommunens centrala verksamhetsresurs i kommunövergripande frågor samt ge stöd och service till kommunens verksamheter, till allmänheten och till andra myndigheter.