StartSkolnämnd
Kontaktobjekt

Skolnämnd

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2019-07-02 09:40
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se (registrator)
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter.

Skolnämndens sammanträden

Skolnämndens sammanträden

Skolnämnden

Skolnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande: Hanna Westman (SBÄ)
Förste vice ordförande: Isa Österberg (L)
Andre vice ordförande: Amanda Lindblad (S)

Skolnämnden (Förtroendemannaregister)

Register över Skolnämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Skolnämndens ansvarsområden

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande, vari ingår  SFI (Svenska för invandrare), komvux och särvux, gymnasieskola, gymnasiesärskola, med de direkta stödfunktionerna, exempelvis fritidsklubb.

Nämnden ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor som är kopplade till utbildning.