StartMartin Röjestål, Planarkitekt
Kontaktperson

Martin Röjestål, Planarkitekt

Publicerad 2018-02-05
Uppdaterad 2018-02-05 08:43
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Planarkitekt.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 24
Fax: 0224-188 50
E-post: martin.rojestal@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala