StartCarina Eriksson, Näringslivsutvecklare
Kontaktperson

Carina Eriksson, Näringslivsutvecklare

Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2019-09-10 15:38
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Besöksnäring, Handel, Etableringar,Turism.

Adress: Rådhusgatan 15, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 76 05
Fax: 0224-188 50
E-post: carina.eriksson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala