StartMichael Nilsson, Utredningsingenjör
Kontaktperson

Michael Nilsson, Utredningsingenjör

Publicerad 2017-06-22
Uppdaterad 2017-06-22 13:08
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 75 73
Fax: 0224-188 50
E-post: michael.nilsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala