StartInes Vikblom, Plankoordinator
Kontaktperson

Ines Vikblom, Plankoordinator

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-02-14 08:24
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Administrativa frågor om detaljplaner, mark och kommunala tomter.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0222-74 73 30
Fax: 0224-188 50
E-post: ines.vikblom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala