Miljöenheten - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Miljöenheten

Sala kommun • Org.enhet: Bygg- och miljökontoret

Senast uppdaterad: 2017-01-19

Senast uppdaterad: 2017-01-19CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Besökstider: Stängt
Mån, Tis, Ons, Torsdag, Fre: 08:00–17:00
Lör, Sön: Stängt
Telefon: 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)
Telefontider: Stängt
Mån, Tis, Ons, Torsdag, Fre: 08:00–17:00
Lör, Sön: Stängt
Fax: 0224-74 73 08
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Miljöenheten har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Enhetens tjänstemän jobbar med miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, enskilda avlopp och förorenade områden.Öppettider i Heby kommun

Heby kommun

Bemannas av personal från byggenheten: Tisdagar kl. 9-12 och 13-15
Bemannas av personal från miljöenheten: Torsdagar kl. 9-12 och 13-15

Övrig tid ber vi er ringa till kontaktcenter i Sala 0224-74 70 00


Besöksadress i Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby


Våra tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter