StartKontakt
Katalog

Kontakt

Publicerad 2019-12-12
Uppdaterad 2019-12-12
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Här kan du söka efter kontaktuppgifter till ansvariga verksamheter för kommunens service och tjänster.

0224-74 70 00 - Kontaktcenter

Kommunens kontaktcenter svarar på vanliga frågor och kopplar dig till kommunens verksamheter och handläggare under kontorstid kl. 8–16.30.

Felanmälan kontorstid

Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster 0224-74 70 00.

Felanmälan efter kontorstid

Gator, vägar, vatten och avlopp: SOS Alarmering 021-35 07 80
P.S. Vår automatiska telefonist är i tjänst dygnet runt: tryck 1 och säg för- och efternamn på den du söker så kopplas du fram automatiskt. D.S.

Akut hjälp och journummer

Sala kommun kan ge dig stöd om du behöver akut social hjälp.