StartTrafik och resor
Kategori

Trafik och resor

Publicerad 2017-06-15
Uppdaterad 2018-09-14 14:09
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Buss och tåg

Kollektivtrafik och allmänna kommunikationer.

Färdtjänst

Särskild kollektivtrafik (Färdtjänst) är ett komplement till den allmänna trafiken och är till för personer som av någon anledning inte kan förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommuni...

Torg och allmänna platser

Lokala trafikföreskrifter, torghandel, tillstånd och regler, trädfällning på kommunal mark, varutransport - köra på gågator med mera.

Trafik och gator

Belysning, cykelvägar, namnsättning av gator, parkeringsplatser, parkeringstillstånd, trafikregler med mera.