StartOmsorg och hjälp
Kategori

Omsorg och hjälp

Publicerad 2017-07-01
Uppdaterad 2018-09-14 14:12
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Akut hjälp

Kvinnojour och mansjour, psykisk ohälsa, störning - anmälan, trygghetslarm - ansökan, ung och mår dåligt.

Anhöriga och frivilliga

Du som vårdar en närstående som behöver stöd gör en mycket viktig insats. Om det blir jobbigt för dig som anhörig har kommunen olika stödinsatser. Frivilligorganisationer erbjuder också stöd....

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Ekonomi, försörjningsstöd

Arbetslöshet, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, god man och förvaltare, juridisk hjälp, stipendier och fonder, ställföreträdare, överförmyndaren och överklaga beslut.

Familj, barn och ungdom

Familjebehandling, familjehem, familjerådgivning, familjerätt, god man, kontaktfamilj, kontaktperson, orosanmälan, stöd till familjen, ung och mår dåligt och överförmyndaren.

Funktionsned­sättning, handikapp

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad, eller för att få en meningsfull daglig sysselsättning så kan du ha rätt till insatser/bistån...

Gifta sig, partnerskap

Bokning av borgerlig vigsel, hindersprövning, makars namn, vigselförrättare.

Hemlöshet

I Sala kommun kan man ibland se personer som sover utomhus eller sitter i centrum och tigger. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige. Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad...

Hjälp i hemmet

Bistånd, deltagande i valfrihetssystem (LOV), serviceinsatser 75 år, serviceinsatser inom hemtjänsten, trygghetslarm.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Invandring och integration

Arbete för nyanlända, fadderskap, flyktingmottagande, föreningar, god man ensamkommande barn, SFI, särskilt förordnad vårdnadshavare och vilket stöd kan man få?

Konsumentvägledning

Bokning av rådgivning gällande köp av varor och tjänster, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen, reklamationer, ekonomifrågor och informationsmöte.

Mat på våra seniorrestauranger

Meny för våra seniorrestauranger, våra seniorrestauranger.

Missbruk och våld

Missbruk är ett begrepp som används i samband med olika ämnen och substanser, som alkohol, narkotika och vissa läkemedel. Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denn...

Psykisk ohälsa

Alla människor har en psykisk hälsa. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och att det bara angår andra. Tvärtom är det vanligare än många tror. Man vet fortfarande inte allt ...

Resor och transporter

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstån...

Sjukvård och tandvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns...

Särskilda boenden

Beroende på vilken nivå av stöd du behöver så finns det olika typer av boenden som är anpassade för att du ska kunna leva bättre.

Trygg och säker

Brandfarliga varor, brandskydd, brottsförebyggande arbete, elda avfall och ris, eldstäder och vedeldning, explosiva varor, fyrverkerier, riskobjekt, sotning och utbildningar.

Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad. Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemt...