StartOmsorg och hjälp
Kategori

Omsorg och hjälp

Publicerad 2017-07-01
Uppdaterad 2018-09-14 14:12
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Akut hjälp

Kvinno- och mansjour, psykisk ohälsa, anmäl störning, trygghetslarm, ung och mår dåligt.

Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd, avlastning, frivilligt arbete och organisationer.

Dödsfall och begravning

Begravningsombud, begravning, bouppteckning med mera.

Ekonomi, försörjningsstöd

Arbetslöshet, budget- och skuldrådgivning, juridisk hjälp, fonder, stipendier, god man, överförmyndaren, förvaltare, överklaga beslut med mera.

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjen, familjerätt, orosanmälan, överförmyndaren, kontaktfamilj och -person, god man med mera.

Funktionsnedsättning, handikapp

Daglig verksamhet, LSS, färdtjänst, boende, träffpunkter, assistans, tillgänglighet, kontaktperson med mera.

Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel, hindersprövning, makars namn, vigselförrättare.

Hemlöshet

Vanliga frågor och svar.

Hjälp i hemmet

Bistånd, valfrihetssystem (LOV), serviceinsatser 75 år, hemtjänst, trygghetslarm med mera.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassning, ansök om bostadsanpassningsbidrag, hjälpmedel.

Invandring och integration

SFI (Svenska för invandrare), arbete för nyanlända, samhällsorientering, fadder, god man, föreningar med mera.

Konsumentvägledning

Rådgivning, reklamationer, ekonomifrågor, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen med mera.

Mat på våra seniorrestauranger

Meny för våra seniorrestauranger.

Missbruk och våld

Hjälp, råd, stöd, behandling, hjälpa till, utsatt för våld med mera.

Projekt

Samling av pågående, planerade och avslutade projekt inom Vård och omsorg.

Psykisk ohälsa

Olika typer av psykisk ohälsa, hopp om ett fungerande liv, stöd som anhörig.

Resor och transporter

Parkeringstillstånd, färdtjänst, ledsagare, sjukresor med mera.

Sjukvård och tandvård

Hemsjukvård, tandvård, öppenvård, ansvarsfördelning kommun och landsting med mera.

Särskilda boenden

Särskilt boende för äldre, korttidsboende, bistånd enligt socialtjänstlagen med mera.

Trygg och säker

Brottsförebyggande arbete, brandskydd, elda avfall och ris, sotning, brandfarliga och explosiva varor, fyrverkerier, eldstäder, vedeldning med mera.

Äldre

Vilket stöd kan man få?, träffpunkter, mötesplatser, demens, serviceinsatser 75 år med mera.